Obchodné podmienky

Objednávka:

Na stránke www.webdvere.sk je možné tovar objednávať mailom po vyplnení objednávkového formulára. Nakupovať môže len registrovaná osoba. Pri registrácii treba vyplniť všetky údaje označené hviezdičkou, ktoré predávajúci nemôže poskytnúť tretej osobe, ani nijak inak ich zneužiť a po vyplatení tovaru ich so systému vymaže(viď. Ochrana osobných údajov). Kupujúci pri zaslaní objedn.formuláru si obchodné podmienky prečítal a súhlasil s nimi.

Zmena objednávky:

Po objednávke systém automaticky zašle mail o potvrdení. Ak v nej nájde kupujúci chybu prosíme o zaslanie správnych údajov, ak je všetko v poriadku, stačí nám to potvrdiť slovom súhlasím. Po tomto maili nastane medzi kupujúcim a predajcom zmluva.Následne Vás niektorý z našich kolegov bude kontaktovať a dohodne sa na dátume a mieste montáže. Objednávku je možné zmeniť deň pred  dohodnutou montážou, ale v tom prípade sa dohodnutý termín môže zmeniť.

Storno objednávky:

Objednaný tovar je možné zrušiť deň pred dohodnutou montážou s tým že záloha bude kupujúcemu vrátená do 30 dní. Keď kupujúci tovar prebral bez montážea tovar si dopravil sám domov, môže ho vrátiť do 8 dní od prevzatia tovaru, avšak nám ho musí vrátiť na vlastné náklady, neporušený a v originálnom balení. Kupujúci pri prevzatí tovaru musí tovar prezrieť, skontrolovať ho či nie je porušený, či správne funguje. Pokial je tovar porušený a kupujúci n ájde na tovare chybu, môžu sa obe zmluvné strany dohodnúť na finančnej zlave, odstúpiť od zmluvy, alebo sa dohodnúť na inom novom tovare.

Doprava:

Predajca vyexpeduje zo skladu objednaný tovar na dohodnuté miesto a v dohodnutý čas Aktuálny cenník dopravy je na stránke www.webdvere.sk. Pokial si kupujúci nežiada o dopravu, predajca mu musí poskytnúť miesto, kde si tovar môže prevziať.

Montáž:

Naša firma Vám zabezpečí montáž, ktorú kupujúci nemusí využiť. Aktuálny cenník si môžete prezrieť na stránke www.webdvere.sk.

Platobné podmienky

Platba prebehne až po namontovaní dverí a všetko sa platí montérom v hotovosti.

Záruka:

Predajca poskytuje 2 ročnú záruku  na tovar pokial je tovar namontovný našimi montérmi.

Záruka odpadá ak:

-ak sa tovar namontuje na nevhodné miesto( vonkajšie prostredie)

-neodborné skladovanie, montáž

-nevhodné udržiavanie, ošetrenie

-úmyselné poškodzovanie, domáce zviera

-živelná pohroma

Tweet