Novinky 3K systém

Potrebujete vymeniť vložku zámku vo dverách, lebo pri rekonštrukcii bytu zostal jeden kľuč u majstra? Dali ste byt do podnájmu a pri odchode nájomník nevrátil kľúče?  Musíte meniť vložku pri strate kľúča? Tu je riešenie! Na základe Family rodiny vyvinuli 3k systém, ktorého podstatou je, že pri kúpe dostanete tri rozdielne sady kľúčov a jednu vložku. Pri prvom použití musíte použiť kľuč č.1, ktorý je označený zelenou farbou. Pokial  budete chcieť aby kľuč č.1 nefungoval (napr: pri strate kľúča, alebo ak máte podozrenie že vám niekto kľuč skopíroval)- stačí ak použijete klúč č.2 a raz ho pootočite vo vložke. Týmto procesom vložku prekódujete a budete zamykať a odomykať len s klúčikom č.2.. Po tomto procese sa už kľúč č.1 označený zelenou farbou  nedá použiť. Tento istý proces viete zopakovať ešte raz s kľúčom č.3 ktorý je označený červenou farbou. Takže najrýchlejšie a najúspornejšie riešenie je, ak si zaobstaráte -3k system. Samozrejme aj 3k system je chranený proti odvŕtaniu, manipulačnému otváraniu a vytrhnutiu jadra vložky. Naša firma montuje tento typ vložky do bezpečnostných dverí na objednávku.

3k systém

3K systém

 

Tweet