Bezpečnostné triedy

SECURITY TESTED – certifikačná schéma, ktorá zjednodušuje výber vhodného prostriedku chrániaceho Váš majetok proti vlámaniu.

Schéma je založená na klasifikáci podľa európskych noriem P ENV 1627, 1628, 1629 a 1630.

Bezpečnostná trieda 1: Minimálna ochrana

Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie – mimálna odolnosť proti vlámaniu, netestovaná odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie

Vlamač – príležitostný – nepoužíva žiadne náradie – len údery, kopance

Čas odolnosti

V tejto triede sa nevykonáva skúška ručným pokusom o vlámanie. Postačuje ak odoláva statickému a dynamickému zaťaženiu, a ak sú použité použité otvory – sú menšie ako stanovujú normy.

Odolnosť voči náradiu

Ručný pokus o vlámanie normy nepredpisujú

Bezpečnostná trieda 2: Základná ochrana

Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie – základná odolnosť proti ručným pokusom o vlámanie – minimálne náradie skrutkovače, kliešte, kliny a pod. (test i na statickú a dynamickú odolnosť)

Typický útočník

Vlamač príležitostný – používa základné náradie

Čas odolnosti

Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 3 minúty. Táto tzv. operačná doba prestavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj. Celková doba skúšky ručnými pokusmi nesmie prekročiť 5 minút

Odolnosť voči náradiu

Ručný pokus sa v tejto triede vykonáva pomocou sady náradia A – skrutkovač 260 mm, kliny, hasák, kliešte + doplnkové náradie*

Poznámka:

* – prídavné náradie predstavuje: 1 sika-kliešte,1 skrutkovač, sada malých skrutkovačov, kľúče imbus, stranové kľúče, 1 kliešte, 1 pinzeta, 1 nôž, baterka, háčiky, oceľový drôt, lepiči páska, povrázok, 1 univerzálny kľúč

Bezpečnostná trieda 3: Stredná ochrana

Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie so strednou odolnosťou proti ručným pokusom o vlámanie – (test i na statickú a dynamickú odolnosť) s páčidlom

Typický útočník

Vlamač príležitostný – používa účinné ručné náradie

Čas odolnosti

Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 5 minúty. Táto tzv. operačná doba prestavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj. Celková doba skúšky ručnými pokusmi  nesmie prekročiť 10 minút

Odolnosť voči náradiu

Ručný pokus sa v tejto triede vykonáva pomocou sád náradia A a B – skrutkovač 260 mm, kliny, hasák, kliešte + páčidlo 710mm, skrutkovač 375mm, + doplnkové náradie*

Poznámka:

* – prídavné náradie predstavuje: 1 sika-kliešte,1 skrutkovač, sada malých skrutkovačov, kľúče imbus, stranové kľúče, 1 kliešte, 1 pinzeta, 1 nôž, baterka, háčiky, oceľový drôt, lepiči páska, povrázok, 1 univerzálny kľúč

Bezpečnostná trieda 4: Vysoká ochrana

Uzáver stavebného otvoru a stavebné kovanie s vysokou odolnosťpu proti ručným pokusom o vlámanie už aj s deliacim náradím (sekáč kladivo…), malou ručnou vŕtačkou

Typický útočník

Vlamač skúsený – používa už aj účinné ručné deliace náradie a základné elektrické náradie

Čas odolnosti

Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 10 minút. Táto tzv. operačná doba prestavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj. Celková doba skúšky ručnými pokusmi  nesmie prekročiť 20 minút

Odolnosť voči náradiu

Ručný pokus sa v tejto triede vykonáva pomocou sád náradia A, B a C – skrutkovač 260 mm, kliny, hasák, kliešte + páčidlo 710 mm, skrutkovač 375 mm, + kladivo, sekera, sekáč, dláto, pílka, nožnice na plech, vŕtačka, vrtáky do 10 mm, svorníkové kliešte + doplnkové náradie*

Poznámka:

* – prídavné náradie predstavuje: 1 sika-kliešte,1 skrutkovač, sada malých skrutkovačov, kľúče imbus, stranové kľúče, 1 kliešte, 1 pinzeta, 1 nôž, baterka, háčiky, oceľový drôt, lepiči páska, povrázok, 1 univerzálny kľúč1

Akreditovaná skúšobňa CertestBezpečnostné triedy

Tweet