Bezpečnostné dvere a zárubňa:

Bezpečnostné dvere a zárubňa:

Medzi metódami vlámaní sme už písali o vypáčení dverí, ale nepovedali sme si ďalšiu možnosť a to je – roztiahnutie zárubne. Poďme sa tejto metóde trochu venovať, nakoľko je dosť zaužívaná. Nevyžaduje si žiadnu technickú zručnosť a v neposlednom rade je tichá a rýchla. Podstatou tejto metódy je, že sa použije drevený trám dlhší ako je šírka dverí, vsunie sa medzi zárubńu, oprie o krídlo dverí a pôsobením tlaku na trám sa zárubňa roztiahne a uvolnia sa uzamykacie body. A práve preto, v záujme bezpečnosti nám nepostačia len dobré dvere, vložka a kovanie, ale velkú úlohu zohráva typ zárubne, aby sa predišlo vlámaniu do bytu roztiahnutím zárubne. Na riešenie tohto problému je uzamykací systém, ktorý uzamyká do 3 smerov (do prahu, do vrchnej časti zárubne a do bokov). Roztiahnúť zárubňu v dľžke, by bolo asi dosť nápadné, nakolko k tomu by nepovolená osoba potrebovala 2 m trám, čo by bolo velmi očividné a nápadné. Ďalšou metódou voči roztiahnutiu zárubne je zaliatie zárubne betónom. Túto metódu používa veľa firiem, pričom do klasického otvoru (89 cm) namontujú o 9 cm užšiu zárubňu a týmto medzi zárubńou a stenou zostáva 4,5 – 4,5 cm medzera, ktorá sa dá ľahko roztiahnúť, pretože zárubňa je zväčša z 1,3-1,5 mm ocele. Naše dvere ponúkajú aj na tento spôsob prekonania vhodné riešenie, nakolko sa uzamykajú do 3 smerov a na strane pántov je zabezpečenie proti odveseniu. Zárubňa dverí tvorí jednu celú konštrukciu s prahom, ktorá je zhotovená z 2 mm ocele. Zárubńa je zhotovená a prispôsobená otvoru, k 89 cm otvoru montujeme 87 cm zárubňu, ktorú prizvárame k 12 mm guľatine. Bezpečnostné dvere a zárubńa Maximo sú zatriedené do bezpečnostnej triedy 3., takže sa netreba obávať o jej roztiahnutie a následné prekonanie…

Zárubňou

Zárubňa

 

 

Tweet