Bezpečnostné dvere – Maximo

Bezpečnostné dvere – Maximo

Veľa ľudí pri výbere bezpečnostných dverí porovnáva iba to, čo je viditeľné: počet istiacich bodov, dizajn dverí, kovanie a najmä cenu. Dôležité ochranné parametre ako vnútorná konštrukcia, materiál garantujúci pevnosť, odolnosť proti vlámaniu, nepriezvučnosť, tesnenie, často ujdú pozornosti zákazníkov. Bezpečnostné dvere by mala tvoriť základná pevná oceľová konštrukcia spojená s rámom a prahom. Počet uzamykacích bodov nemusí byť rozhodujúcim parametrom. Zaujímajte sa radšej o rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi čapmi a nechajte si vysvetliť spôsob, akým zapadajú do dverí,či majú uzamykanie do 3- 4 smerov a či zapadajú aj do prahu.Uzamykanie do prahu hrá veľmi dôležitú rolu pri zabezpečení. Nechajte si vysvetliť aj druh výplne dverí a jej vedľajšie funkcie, ktorými sú zateplenie a odhlučnenie. Kovanie bezpečnostných dverí patrí medzi najdôležitejšie prvky bezpečnosti, pretože chráni bezpečnostný a rozvorový zámok, ktorý ovláda uzamykací viacbodový systém dverí.

Kovanie dverí chráni zámok a bezpečnostnú vložku prekrytím proti odvŕtaniu a zlomeniu, čím sa zvyšuje bezpečnostná odolnosť dverí proti násilnému poškodeniu. Rovnako dôležitá je aj odborná montáž dverí, pretože aj kvalitné, ale zle osadené bezpečnostné dvere, môžu byť pre zlodejou ľahkou korisťou. Bezpečnostným dverám Maximo certifikačný orgán pridelil 3 bezpečnostnú triedu (podľa STN ENV 1627-1630), preto Vám ich navrhujeme ako výhodné riešenie pre zabezpečenie, bytov, bytoviek, kancelárií a rodinných domov. 

Bezpečnostné dvere - prierez

Bezpečnostné dvere – prierez


Tweet