Tepelný most:

Tepelný most:

je časť konštrukcie budovy, kde sa výrazne mení vnútorná povrchová teplota. Ide o miesto, kde dochádza k väčším tepelným tokom ako v jeho bezprostrednom okolí. V zime býva teplota na vnútornom povrchu nižšia, ako je teplota na bežnom mieste a v lete zase naopak, na vonkajšom povrchu tepelného mosta je oproti bežnému miestu teplota vyššia. Dochádza tak k tepelnej vodivosti (priepustnosti), ktorú má konštrukcia v mieste tepelného mosta vyššiu ako na iných miestach. Tepelné mosty sa môžu vyskytovať na rôznych miestach. Najčastejšie sa tvoria v kútoch stien, podláh, rámov okien a dverí a pod. Tepelný most môže taktiež vzniknúť pri zmene hrúbky stavebnej konštrukcie alebo pri rozdielnej veľkosti vnútornej plochy tej časti konštrukcie, kde sa medzi interiérový a exteriérový materiál inštaluje izolačná vložka. Tepelné mosty vplývajú na celkovú energetickú bilanciu stavieb. Okrem toho môžu spôsobiť vznik zdraviu škodlivých plesní.Ak rozmýšlate nad výmenou vchodových dverí v rodinnom dome, velkým prínosom vám môže byť materiál – Polyfoam ,zabudovaný do zárubní našich bezpečnostných dverí MAXIMO. Týmto predídete mnohým negativám ako napr.(vlhnutie a plesnivenie stien).

tepelný most

 

Tweet